USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
ห้องยิมนาสติก
เรียนรู้ร่วมกัน

 

            ห้องยิมนาสติก ที่พร้อมอุปกรณ์อันทันสมัย ได้มาตรฐานสำหรับเด็กเล็ก เพื่อเสริมศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยคุณครูผู้สอนที่เปี่ยมความสามารถ และพร้อมดูแลด้านความปลอดภัยของเด็กๆอย่างเต็มที่

            หลักสูตร GYM : เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทรงตัว กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ รวมทั้งด้านอารมณ์และสมาธิ ด้วยอุปกรณ์ยิมและห้องเรียนที่ทันสมัย