USERNAME :   PASSWORD :  
Login    TH EN
Go
กิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน
เรียนรู้ร่วมกัน

               

               โรงเรียนจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาในระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 เมษายน มีกิจกรรมที่จัดให้หลากหลายสำหรับอนุบาล เช่น ภาษา ดนตรี  ว่ายน้ำ ศิลปะ และ ยิม เป็นต้น สำหรับประถมศึกษาจัดกิจกรรมวิชาการเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ

                หลักสูตรต้อนรับปิดเทอมสำหรับน้อง ๆ เดือนเมษายน 2559 นี้  ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน พร้อมเรียนรู้ในวันเปิดเทอม 
หลักสูตร GYM : De Bambini Gym (ยิ่ม) and Swimming (ว่ายน้ำ)  วันที่ 1 -30 เมษายน 2559 (รับสมัครอายุ 4-5 ปี)

ห้องเรียน Gym and Swimming
     วัน      เวลาเรียน  วิชาที่เรียน  ห้องเรียน
จันทร์    9.00 - 10.00 น. GYM ห้องยิม
อังคาร ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ
พุธ GYM ห้องยิม
พฤหัสบดี ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ
ศุกร์ GYM ห้องยิม

            หลักสูตร GYM: เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทรงตัว กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเหื้อใหญ่ รวมทั้งด้านอารมณ์และสมาธิ ด้วยอุปกรณ์ยิมและห้องเรียนที่ทันสมัย
            หลักสูตรว่ายน้ำ : ปูพื้นฐานทักษะการว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถอีกด้านหนึ่งให้กับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถสมัครให้กับน้อง ๆ ได้แล้ววันนี้ ค่าสมัครเรียน 2,000 บาท 
เริ่มสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนตันติวัตร 

**ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนด้วยตัวเองหลังเลิกเรียนที่โรงเรียนตันติวัตร**
***เมื่อท่านสมัครเรียนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียนแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครเรียนให้ภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

 

กิจกรรมว่ายน้ำ